Сім’я і школа

Природно, і школа, і родина прагнуть повноцінної взаємодії. Проте, багато батьків не зовсім чітко усвідомлюють свою громадську й особисту відповідальність за розвиток, виховання та навчання своїх дітей. Є такі батьки, які вважають своїм обов’язком забезпечити дітей матеріально, а виховання покладають на педагогів.
І тільки спільним зусиллям, доповнюючи та підтримуючи одне одного, родина та школа можуть досягти бажаних результатів. І в батьків, і в педагогів мета одна – благо дітей, їх повноцінний і гармонійний розвиток.
Наша школа в роботі з батьками має свій певний досвід. Проведення таких спільних заходів, як «круглі столи», свята, виставки, батьківські лекторії, батьківські збори, дні відкритих дверей та багато інших заходів, сприяють взаєморозумінню вчителів, батьків, дітей, де вони одночасно є організаторами й учасниками.
Зближення сім’ї та школи об’єднує загальна мета – розвиток особистості дитини через забезпечення гармонії індивідуального й колективного, оскільки кожна дитина одночасно є об’єктом і суб’єктом різноманітних соціальних стосунків. Розвиваючи в кожній дитині індивідуальне, родина та школа готують її до життя в суспільстві та співробітництва з членами суспільства.
Забезпечити таку гармонійну взаємодію індивідуального й колективного можна за допомогою відновлення системи родинно-шкільного виховання.
Підвищення виховного потенціалу родини, педагогічної культури батьків можливе за умови позитивно спрямованої взаємодії родин та школи. Така взаємодія припускає рівноправні позиції педагогів і батьків у вихованні, розвитку особистості дитини.
Батьківські збори є чи не найважливішими заходами, що допомагають педагогам у пошуку з батьками спільного шляху виховання дітей.
Ми пропонуємо ряд батьківських зборів, які включають бесіди, педагогічні практикуми, поради для батьків. Вони допоможуть класним керівникам дослідити взаємовідносини в родинах учнів класу, покращити спілкування між учителем та батьками, більше дізнатися про особистості учнів та їхніх батьків, надати батькам слушні поради з актуальних проблем сучасного виховання, за допомогою батьків визначити доцільні методи виховання учнів та сприяти зміцненню батьківського колективу.


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *